S.S.S.

Odun Talaşı Kurutma

Soru: Odun Talaşı Kurutma Makinası seçerken ne tür verilere ihtiyaç duyuyorsunuz?

Cevap: Müşterilerimiz için Odun Talaşı Kurtma Makinası projelendirirken başlıca dört veriye ihtiyaç duyarız. 

1. Kurutulacak odun talaşının boyutu 

2. Kurutulmak istenen odun talaşının, miktarı kg/saat veya ton/saat olarak bize bildirilmelidir.

3. Kurutulacak odun talaşının ortalama bağıl neminin ne olduğu bildirilmelidir.

4. Odun talaşı kurutma makinasının çıkışında elde edilmek istenen hedef nem oranı bize bildirilmelidir.

Soru: Standart tek bir makina ile odun talaşı kurutmak mümkün mü?

Cevap: Odun talaşının boyutları değiştikçe, kurutma işlemi değişecektir. Buna bağlı olarak da odun talaşı kurutma makinası da farlılaşacaktır. Ancak tesiste kullanılan odun talaşı boyutları kontrolü mümkün değilse ya da işletme çok küçük ve çok büyük boyutlu talaşlarla çalışmak zorunda ise bu durumda karma (hybrid) yöntemler kullanarak, odun talaşı kurutma sistemi projelendirilir.