ÜRÜNLER

PET Kurutma Makinası

PET Kurutma Makinası

PET Kurutma Makinası

PET özellikle gıda sektöründe ambalaj ve şişeleme amaçlı kullanılan, geri dönüşümü mümkün hijyenik bir malzemedir. Çok yoğun kullanılan bir ambalaj malzemesi olduğu için atık olarak bol miktarda bulunmaktadır.

Atık haldeki PET' in yeniden hijyen koşullarına getirilmesi mümkün olsa da pahalı bir yöntemdir. Bu sebeple atık PET, hijyenik olma şartları, gıda sektörüne göre daha alt basamakta olan diğer sektörlerce geri dönüşümü yapılarak kullanılır.
En yaygın kullanılan sektör PET levha üretim sektörüdür.

PET levha üretiminde kırılarak granül haline getirilen PET levha olarak yeniden çekilir. Kırılarak PET granül haline getirilen atık PET' lerin yeniden mamul aşamasına gelmesindeki en büyük teknik zorluk, PET' in bünyesinde bulunan su buharının yani nemin PET' in bünyesinden alınmasıdır. PET bünyesinde bulunan nem yani mamulün oluşması aşamasında moleküller arasına yerleşerek kırılgan bir yapı oluşmasına sebep olur.
PET moleküllerin birbiri ile bağ kurmasına engel olan su buharı moleküllerinin PET' in bünyesinden alınması gerekir.

KARAK Makine' nın üretmiş olduğu PET Granül Kurutma Makinası tam da bu işlevi yerine getirmektedir. Bu molekler seviyede gerçekleşen ve sonuçları makro ölçekte gözlemlenen oldukça zor bir operasyondur.

Gerek teknik ve gerekse teknoloji olarak üst düzey bir birikim gerektirir. KARAK Makine bu projesi ile PET geri kazanım sektörüne Türkiye' de üretilen PET Granül Kurutma Makinasını kazandırmıştır. Elbette bu Makine benzer riskler taşıyan diğer granül üretme işlemleri için de kullanılabilir.