SEKTÖRLER

RAYLI TAŞIMA

Ülkemizde hem demiryolu taşımacılığına verilen önem hem de raylı taşıma sistemlerinin değerine ilişkin bilinç düzeyi giderek artmaktadır. Elektrik enerjisi raylı taşımacılığın can damarıdır. KARAK Makina, elektrikle çalışan raylı taşıtların Pantografl'arının, Kataner' e (havai hat) temas edebilmesi için ilk hareketi sağlayan yağsız kompresörlü pnömatik devrelerin tasarımlarını yapmaktadır.